DANH MỤC SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN TẠI VIỆT NAM MỚI NHẤT

“Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được 42 hồ sơ đăng ký cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Từ năm 2014 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp 20 Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi cho các sự kiện ngô và đậu tương biến đổi gen thuộc các tổ chức sau:

Chủ yếu là NGÔ VÀ ĐẬU NÀNH BIẾN ĐỔI GEN, bạn xem Gạo biến đổi gen tại”

Lúa biến đổi gen Franken (Golden Rice) gây hại

Mạch Nha
  • Công ty TNHH Dekalb Việt Nam (6 sự kiện ngô biến đổi gen, 6 sự kiện đậu tương biến đổi gen);
  • Công ty TNHH Syngenta Việt Nam (4 sự kiện ngô biến đổi gen);
  • Công ty TNHH Bayer Việt Nam (1 sự kiện ngô biến đổi gen, 2 sự kiện đậu tương biến đổi gen);
  • Công ty TNHH Pioneer Hi-bred Việt Nam (1 sự kiện ngô biến đổi gen, 6 sự kiện đậu tương biến đổi gen).” Theo phòng quản lý nguồn Gen và an toàn sinh học VN.

Danh sách chi tiết được Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng Cục Môi Trường – Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường công bố như sau:

Tên tổ chức đăng ký Sự kiện biến đổi gen Tên thông thường và tính trạng Khảo nghiệm Giấy chứng nhận An toàn sinh học Giấy xác nhận đủ điều kiện làm Thực phẩm/Thức ăn chăn nuôi
Hạn chế Diện rộng
Công ty TNHH Dekalb Việt Nam MON89034 Ngô kháng sâu bộ cánh vảy 774/QĐ-BNN-KHCN 29/3/2010 402/QĐ-BNN-KHCN 07/3/2011 1836/QĐ-BTNMT 27/8/2014 3498/QĐ-BNN-KHCN 11/8/2014
Công ty TNHH Dekalb Việt Nam NK603 Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc glyphosate 774/QĐ-BNN-KHCN 29/3/2010 402/QĐ-BNN-KHCN 07/3/2011 2486/QĐ-BTNMT 03/11/2014 3497/QĐ-BNN-KHCN 11/8/2014
Công ty TNHH Syngenta Việt Nam Bt11 Ngô kháng sâu đục thân 773/QĐ-BNN-KHCN 29/3/2010 403/QĐ-BNN-KHCN 07/3/2011 70/QĐ-BTNMT 14/01/2015 3500/QĐ-BNN-KHCN 11/8/2014
Công ty TNHH Syngenta Việt Nam GA21 Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ Glyphosate 773/QĐ-BNN-KHCN 29/3/2010 403/QĐ-BNN-KHCN 07/3/2011 2485/QĐ-BTNMT 03/11/2014 5277/QĐ-BNN-KHCN 10/12/2014
Công ty TNHH Pioneer Hi- bred Việt Nam TC1507 Ngô kháng sâu bộ cánh vảy 1449/QĐ-BNN-KHCN 31/5/2010 907/QĐ-BNN-KHCN 05/5/2011 1747/QĐ-BTNMT 02/8/2016 160/QĐ-BNN-KHCN 19/01/2016
Công ty TNHH Syngenta Việt Nam MIR162 Ngô kháng sâu hại bộ cánh vẩy 2911/QĐ-BNN-KHCN 16/11/2012 3398/QĐ-BNN-KHCN 24/08/2015 3499/QĐ-BNN-KHCN 11/8/2014
Công ty TNHH Dekalb Việt Nam MON89788 Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc glyphosate 5550/QĐ-BNN-KHCN 24/12/2014
Công ty TNHH Dekalb Việt Nam 40-3-2 Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc glyphosate 1332/QĐ-BNN-KHCN 20/4/2015
Công ty TNHH Dekalb Việt Nam MON87705 Đậu tương tăng cường hàm lượng axit oleic và chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc glyphosate 1333/QĐ-BNN-KHCN 20/4/2015
Công ty TNHH Dekalb Việt Nam MON87701 Đậu tương kháng sâu bộ cánh vảy 1338/QĐ-BNN-KHCN 20/4/2015
Công ty TNHH Dekalb Việt Nam MON87708 Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ Dicamba 1339/QĐ-BNN-KHCN 20/4/2015
Công ty TNHH Bayer Việt Nam T25 Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ glufosinate ammonium 3656/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015
Công ty TNHH Bayer Việt Nam A5547-127 Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ glufosinate ammonium 3657/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015
Công ty TNHH Bayer Việt Nam A2704-12 Đậu tương chống chịu thuốc trừ cỏ glufosinate ammonium 3658/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015
Công ty TNHH Dekalb Việt Nam MON87427 Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ Roundup gốc glyphosate trên một số mô chọn lọc 3659/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015
Công ty TNHH Dekalb Việt Nam MON87460 Ngô chống chịu hạn 3660/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015
Công ty TNHH Dekalb Việt Nam MON87769 Đậu tương giàu hàm lượng axit stearidonic – axit béo thay thế omega 3 3661/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015
Công ty TNHH Dekalb Việt Nam MON88017 Ngô chống chịu thuốc trừ cỏ gốc glyphosate và kháng sâu hại rễ ngô 3662/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015
Công ty TNHH Dekalb Việt Nam MON810 Ngô kháng sâu đục thân 107/QĐ-BNN-KHCN 14/01/2016 3663/QĐ-BNN-KHCN 09/9/2015
Công ty TNHH Syngenta Việt Nam 5307 Ngô Kháng sâu hại rễ 2133/QĐ-BNN -KHCN 02/6/2016
Công ty TNHH Syngenta Việt Nam MIR604 Ngô/Bắp Kháng sâu hại rễ 3318/QĐ-BNN -KHCN 12/8/2016

Trong bảng này có loại đã thương mại hoá, có loại đang khảo nghiệm, có loại được chứng nhận đi kèm dùng cho người và động vật sử dụng!

GMO là một chủ đề tranh cãi lớn của thế giới trong khi cuộc tranh cãi chưa kết thúc thì Việt Nam đã cho phép sản xuất, kinh doanh các hạt giống GMO. Điều tệ hại hơn cả là các sản phẩm từ hạt giống GMO lại không được dán nhãn cho người tiêu dùng nắm rõ.

XEM THÊM :

GMO là gì? và tác động của nó đến hành tinh này ra sao?

MẬT ONG RỪNG TỰ NHIÊN

Có niềm đam mê với những giá trị mang tính truyền thống, tôi mong muốn mang lại cho người Việt những món ăn, thực phẩm do chính tay nghệ nhân thuần nông làm ra. Tôi hi vọng khách hàng của mình nhận được nhiều giá trị nhất. Đồng thời hi vọng blog này sẽ mang lại nhiều thông tin bổ ích cho người tiêu dùng Việt

Nguyễn Quốc Toàn - Founder. Nhân Thùy Food