DANH MỤC SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN TẠI VIỆT NAM MỚI NHẤT

“Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được 42 hồ sơ đăng ký cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Từ năm 2014 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp 20 Giấy xác nhận thực vật […]