Post Tagged with: "đậu nành GMO"

GMO được tạo ra bởi một nhóm lợi ích nhỏ nói rõ hơn là các tập đoàn hạt giống GMO, nhưng gây hại cho toàn nhân loại.

Trọn bộ “mảnh ghép cuộc sống – cây trồng biến đổi gen”

Tập 1 Mảnh ghép cuộc sống nói về cây trồng biến đổi gen, xem xong chúng ta hình dung được lý do vì sao cây trồng biến đổi gen lại được trồng ở VN nhanh như vậy? Họ chỉ đọc 610 báo cáo mà hầu hết của Mosanto, trong khi báo cáo của các tổ chức khác không quan tâm. […]

Sự chắp vá gen của loài này vào gen của loài khác nhằm chống lại ngoại cảnh đang gây hại cho các loài khác

DANH MỤC SINH VẬT BIẾN ĐỔI GEN TẠI VIỆT NAM MỚI NHẤT

“Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được 42 hồ sơ đăng ký cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Từ năm 2014 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp 20 Giấy xác nhận thực vật […]