Đường trong mạch nha là gì?

Sản phẩm Mạch nha chuẩn có hai thành phần chính đó là Gạo hoặc Nếp kết hợp với mộng lúa, mông lúa cho nảy mầm, phơi khô dã nhỏ gọi là bột mầm. Xem thêm cách làm mạch nha chi tiết  tại đây Thành Phần đường trong mạch nha là đường maltose, gồm 2 phân tử gluco nối với nhau. […]