Câu Chuyện Về gạo

CÂU CHUYỆN VỀ GẠO! Khi bạn gửi vào vũ trụ một thông điệp thì cuộc đời có nhiệm vụ trả lời thông điệp đó, và đó chính là cuộc sống của bạn! Thật là hạnh phúc khi tôi không còn đơn độc, không làm “con sói cô đơn” nữa vì giờ đây khi tôi gửi vào vũ trụ một thông […]