Khoa học chứng minh việc tiêu thụ đường dẫn tới nguy cơ ung thư vú

Trong nghiên cứu vừa công bố, các nhà khoa học tại Đại học Texas đã cho 4 nhóm chuột ăn theo 4 chế độ dinh dưỡng khác nhau và sau đó, họ phát hiện rằng tại thời điểm 6 tháng tuổi, 30% trong số những con chuột được nuôi lớn bằng chế độ ăn tinh bột có kiểm soát sẽ […]