10 nguyên tắc đảm bảo cho sử dụng phân bón hợp lý

 Bón Phân hợp lý cho cây là tìm mọi cách phối hợp tốt với thiên nhiên để tạo ra sản phẩm có ích cho con người chứ không phải chinh phục, là áp đặt ý muốn của con người lên thiên nhiên. Nông sản là sản phẩm của quá trình chu chuyển vật chất trong tự nhiên cho nên bón phân là để tác động lên quá […]