Lợn Biến Đổi Gen (Lợn GMO)

Cuộc tranh cãi về biến đổi gen trên cây trồng vẫn chưa đến hồi kết thì nay đã xuất hiện và có vẻ được thương mại hóa lợn biến đổi gen ở Camphuchia, và điều dễ nhận thấy nhất là các giống lớn siêu nạc nhập về Việt Nam có ngoại hình khá giống với lợn biến đổi gen trong […]