Gluten là gì? Và vì sao xu hướng tiêu dùng lại hạn chế không sử dụng thực phẩm chứa gluten?

Ngày nay, Gluten đang gây nên những cuộc tranh cãi lớn trên toàn cầu . Hầu hết các nguồn tin cho rằng nó an toàn cho tất cả mọi người trừ những người mắc bệnh celiac. Mặt khác, một số chuyên gia sức khỏe tin rằng gluten có hại cho hầu hết mọi người. Theo một khảo sát gần đây, […]