TRÊN TAY CÂY THUÔC QUÝ THIÊN NIÊN KIỆN

THIÊN NIÊN KIỆN tiếng địa phương gọi ” Sắn Sục” hay “Sơn Thục”, “Bảo Kim”, Nó có tên khoa học là Homalomena affaromatica Roxb – Họ Ráy (Araceae) Môn, một số nơi gọi nó là Môn Rừng. Xin mời các bạn xem video về cây thuốc quý này trong rừng nguyên sinh: Cây Sắn Sục dùng để  điều trị phong hàn […]