Chợ Lương Nông và trường Quốc tế Pathway

Pathway là một ngôi trường quốc tế hàng đầu Việt Nam với trích dẫn “Chúng tôi mong muốn rằng, không chỉ trong mỗi tiết học có đủ ba gốc rễ: TRÍ TUỆ – ĐẠO ĐỨC – NGHỊ LỰC mà trong mỗi bữa ăn cũng đong đầy những năng lượng thiện lành từ những thực phẩm XANH – SẠCH được trồng […]