Chia sẻ của bà Vũ Kim Hạnh về Nước mắm Asen và câu chuyện Kinh Doanh ở VN.

Bài viết được đăng trên trang cá nhân của bà Vũ Kim Hanh giám đốc trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp VN (BSA). Nhân Thuỳ Food xin trích nguyên văn để chúng ta có góc nhìn trọn vẹn về đạo đức kinh doanh và chiến dịch quảng bá nhằm độc tôn thị trường, vấn đề […]