Post Tagged with: "môi trường"

Và Ngô là loài mà GMO nhiều nhất, điều đáng buồn là Việt Nam đang sản xuất loại này.

GMO là gì? và tác động của nó đến hành tinh này ra sao?

GMO (Genetically Modified Organism): Sinh vật biến đổi gen, là một sinh vật mà vật liệu di truyền của nó đã bị biến đổi theo ý muốn chủ quan của con người, hoặc do quá trình lan truyền của gen trong tự nhiên (ví dụ quá trình lai xa giữa cỏ dại với cây trồng biến đổi gen có cùng […]

Gorilla nói với chúng ta về trách nhiệm bảo vệ trái đất.

Gorilla nói với chúng ta về trách nhiệm bảo vệ trái đất.

Băng rôn khẩu hiệu, hội họp và rất nhiều phương tiện truyền thông đã vào cuộc mạnh mẽ trong thời gian qua, nhưng chưa đủ để loài người hành động một cách có ý thức cao hơn! Mới đây trước thềm COP21, tổ chức môi trường Pháp Noe Conservation đã xây dựng đoạn video với nội dung được truyền đạt […]