Trọn bộ “mảnh ghép cuộc sống – cây trồng biến đổi gen”

Tập 1 Mảnh ghép cuộc sống nói về cây trồng biến đổi gen, xem xong chúng ta hình dung được lý do vì sao cây trồng biến đổi gen lại được trồng ở VN nhanh như vậy? Họ chỉ đọc 610 báo cáo mà hầu hết của Mosanto, trong khi báo cáo của các tổ chức khác không quan tâm. […]