Tìm hiểu sâu về mạch nha, phân loại, nhận biết và lựa chọn!

Mạch nha là gì? Có rất nhiều định nghĩa được đưa ra bạn tìm khắp nơi nhưng hiểu nôm na nó là vị ngọt được tạo nên bởi quá trình cắt các phân tử tinh bột thành đường maltose, quá trình cắt này có thể sử dụng nhiều cách nên cũng có rất nhiều loại mạch nha khác nhau. – Mạch […]