Chợ phiên thực phẩm Hữu Cơ Hà Nội

Phiên chợ chủ nhật số 1 đã kết thúc, và ai là người làm nên phiên chợ? mọi người tìm hiểu nhé! 1. Hoa. Mai Hoa Trần thích sưu tầm mọi thứ nên list hàng hóa tạp phí lù, nhưng sẽ chỉ mang đến phiên chợ những thứ sưu tầm được mà mọi người không có sẵn hay những sản […]