Chiếc lá nhân tạo đầu tiên đã ra đời!

Một chiếc lá nhân tạo đầu tiên có khả năng hấp thụ nước, khí CO2 và ánh sáng để tạo ra khí Oxi tương tự như lá thật trong tự nhiên đã được tạo ra bởi một sinh viên vừa tốt nghiệp Đại học nghệ thuật hoàng gia (Anh). Chẳng những giúp cải thiện đáng kể vấn đề ô nhiễm […]