Công đồng Lương Nông

Lương Nông là gì? và chợ phiên Lương Nông được ra đời như thế nào? Nhân Thuỳ Food với tư cách là một thành viên xin chia sẽ với mọi người những thắc mắc về Lương Nông. Theo như lời của cô Nghiêm Thị Thảo người sáng lập và kết nối các thành viên Lương Nông chia sẽ đơn giản […]