MĂNG KHÔ

Ai sinh ra ở luỹ tre làng ắt sẽ biết cái này. 🙂 Ngày xưa tre giữ làng, giữ nước, giữ bờ đê xanh…Nói tre nứa có nói cả năm không hết lợi ích của nó! Hôm nay chúng ta nói đến MĂNG. 🙂 Chúng mọc ở bìa rừng, nơi ẩm ướt và quanh các làng bản, Nói nó chỉ có […]