ĐŨA CAU NÀNG RƯNG

Cau Nàng Rừng – Cau Rừng là loài cau mọc ở trong rừng, hình dáng bên ngoài y hệt cây cau nhà, nhưng Cau Nàng Rưng nhỏ hơn nhiều, và cứng hơn rất nhiều so với cau nhà! Cau Nàng Rưng để làm gì? Nó rất cứng nên suôn và chắc thịt nên bà con vùng núi dùng làm đòn […]