TRÊN TAY TRÁI CAM NGON NHẤT VIỆT NAM “CAM BÙ”

LOẠI CAM ĐẶC BIỆT. ” CAM BÙ” Đặc biệt bởi cái vị xưa của nó, và đặc biệt là nó từ ra hoa cho tới chín vừa tròn đúng 1 năm. cái đặc biệt hơn của nó là chỉ có trồng ở Hương Sơn, Hà Tĩnh mới cho ra trái Cam Bù đúng nghĩa. Trải qua 4 mùa rõ rệt […]