Hạn chế lãng phí thức ăn bạn sẽ tạo ra được điều gì?

Hàng trăm năm qua loài người cố gắng để tạo ra thật nhiều thực phẩm bằng mọi giá, từ tác động tới kỹ thuật, giống, phân bón hoá học, thuốc BVTV..v.v Và thực phẩm biến đổi gen (GMO)  Nhưng dường như loài người đang nhận thấy rằng một cái giá quá đắt đang phải trả cho việc này và một thực […]